Vad är Street photography

Street photography eller gatufotografi är en form av dokumentärfotografi där fotografen och objektet befinner sig i verkliga situationer i offentliga rum såsom gator, parker, stränder, gallerior, politiska möten osv.

Gatufotografi kräver dock inte närvaro av en gata, människor eller stadsmiljö. Den engelska definitionen säger det bäst: ”The subject of the photograph might be absent of people and can be an object or an environment where the image projects a decidedly human character”.

Gatufotografi använder sig av den rena fotografins tekniker på så sätt att den visar upp en objektiv, ren bild av något (bildligt sett en ”spegling av samhället”). Många av gatufotografins klassiska verk skapades under perioden mellan ungefär 1890 och 1975 och sammanföll med införandet av bärbara kameror, särskilt mätsökarkameror som använder småbildsformatet. Utvecklingen av allt mer avancerade och lätthanterliga digitalkameror, inte minst mobiltelefonkameror, har gjort gatufotografi populärt. I många städer arrangeras gatufoto ”i grupp”, så kallade fotopromenader som ibland samlar upp mot ett hundratal deltagare eller fler.